Quy định

CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI DỊCH VỤ
17/05/2018 ONELINE

Trung gian nhập hàng: Là khái niệm chỉ các dịch vụ của chúng tôi cung cấp tới Quý khách bao gồm: Mua hàng: Mua hàng hoá/ sản phẩm theo đúng yêu cầu của Quý khách. Nhận hàng: Nhận hàng hoá đã mua từ những nhà cung cấp Vận chuyển: Vận ...

    Total: 2 on 1 page

Tư vấn miễn phí0972.318.186